Roboty torowe. Jakich spraw dotyczą?

Roboty torowe. Jakich spraw dotyczą?

Roboty torowe koncentrują się na szeregu działań mających na celu budowę, modernizację, rozbudowę oraz demontaż torów i powierzchni międzytorowych. Zakłada się, że ich celem jest poprawienie funkcjonowania infrastruktury kolejowej. Dotyczy to zarówno linii pociągowej, jak i tramwajowej. Często podmioty prowadzące działalność w tym zakresie realizują także budowę peronów i tuneli.

 

Przygotowanie podsypki

Jakość przeprowadzonych robót drogowych jest szczególnie ważna nie tylko dla zachowania odpowiedniego rytmu pracy infrastruktury, ale także dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Z tego powodu dobór odpowiednich materiałów musi rozpoczynać się wraz z wyborem podsypki. Najczęściej wykorzystuje się do tego podsypki tłuczniowe, dodatkowo uzupełniane żywicami, których zadaniem jest wzmocnienie połączeń między torami i nawierzchnią. W przypadku torów tramwajowych szyny montuje się najczęściej bezpośrednio do płyty betonowej. 

 

Przygotowanie powierzchni do budowy torów

Szyny osadza się w specjalnych torach remontowych, które uzyskuje się poprzez przeprowadzenie płytkich robót ziemnych. Roboty torowe obejmują także stabilizację gruntu, przebudowę nasypów oraz wyprofilowanie skarp, aby uzyskać jak najbardziej gładką nawierzchnię. Zachowanie odpowiedniego stanu torowiska i zabezpieczenie szyb przed korozją wymaga zamontowania drenażu i sieci odwodnienia. Często w ramach tych prac należy wcześniej zdemontować zniszczone torowisko. Dopiero w taki sposób przygotowana przestrzeń może pozwolić na budowę nowej sieci.

 

Nowoczesne technologie w robotach drogowych

Roboty torowe, tak jak każda inna gałąź prac budowlanych, dynamicznie się rozwijają. Dotyczy to zarówno materiałów, jak i konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych. Stąd coraz częściej w robotach torowych poza klasycznymi szynami stosuje się szyny pływające i maty wibracyjne. Polega to na pokryciu torów żywicami, które pozwalają wytłumić hałas oraz drgania. Dzięki temu mieszkanie w okolicach torów przestaje być uciążliwe i staje się mniej inwazyjne dla otoczenia, np. mostów, po których porusza się kolej. 

Posted on