Budowa drogi. Etapy postępowania

Budowa drogi. Etapy postępowania

Infrastruktura drogowa w Polsce ulega ciągłym zmianom. Powstają nie tylko nowe drogi, głównie szybkiego ruchu, ale także wciąż remontowane są starsze trasy. Żadna z tego typu inwestycji nie byłaby jednak możliwa bez firm zajmujących się profesjonalną budową dróg, bowiem proces ten jest wieloetapowy i wymaga bardzo dobrej organizacji pracy oraz fachowej wiedzy.

Jak powstają drogi?

Budowanie dróg, choć najważniejsze, jest tak naprawdę końcowym etapem inwestycji. Zanim pracownicy wejdą na plac i rozpoczną jakiekolwiek działania, niezbędne jest m.in. dopięcie wielu formalności. Pierwszym krokiem jest ogłoszenie przetargu, z którego zostanie wyłoniona firma lub konsorcjum firm, które zrealizują prace budowlane. Po ich wybraniu najczęściej przeprowadza się badania architektoniczne, które mają wskazać, jakie warunki wodno-gruntowe są na danym terenie, co będzie miało wpływ na przygotowanie powierzchni pod kolejne działania.  

Początkowe etapy robót ziemnych wykonywanych przy budowie dróg

Praca w terenie wykonywana przez pracowników firmy budującej drogi obejmuje:

  • wykonanie robót przygotowawczych w tym wykopów,
  • wywiezienie wydobytych z terenu mas ziemnych,
  • wzniesienie i wzmocnienie nasypów,
  • wyrównanie i umocnienie terenu wokół drogi.

Etap ten stanowi podstawę prac drogowych i to w dużej mierze od prawidłowego przygotowania gruntu zależeć będzie trwałość trasy.

Właściwa budowa drogi

Po nadaniu trasie korpusu, najczęściej wysiewa się tzw. cement portlandzki, który jest naturalnym spoiwem, wymaga jednak szybkiej obróbki, aby nie doszło do zniszczenia jego wiązań, a tym samym osłabienia konstrukcji. Materiał ten musi także być poddany okresowi stabilizacji, który zazwyczaj trwa około tygodnia i jest na bieżąco kontrolowany przez pracowników firmy. Dopiero po prawidłowym wykonaniu bazy, można wylać warstwę ścieralną, a najczęściej są to warstwy bitumiczne stosowane także przy budowie dróg ekspresowych oraz autostrad. Przy realizacji dróg gminnych czy dojazdowych, istnieje także możliwość wylewania bardzo cienkich powłok ścieralnych, które charakteryzują się niższym kosztem wykonania.

Budowa drogi to wieloetapowy proces wymagający przede wszystkim wiedzy i doświadczenia. W naszej firmie, która istnieje od 2002 roku możemy zagwarantować, że modernizacje, przebudowy i budowy dróg, są wykonywane fachowo i w pełni profesjonalnie, o czym świadczy szereg referencji ze zrealizowanych dotąd inwestycji.

 

Posted on